All pictures taken by me, unless stated otherwise.
s

rimeikis.tumblr.com

Viktorija Meilutyte @ Next MilanMake up - Migle Rimeike

Viktorija Meilutyte @ Next Milan
Make up - Migle Rimeike

  1. rimeikis posted this